مشخصات پروژه
نام پروژه
خیابان وزيري پور-کوچه خسرواني – پلاک 2
محل پروژه
ميدان جوانان
موقعیت درب
ورودی
تعداد لنگه درب
تک لنگه
نحوه باز شدن
لولایی
جنس درب
استیل شیشه
عکس اورجینال
m-j.jpg
m-j.jpg m-j-p400-700.jpg m-j-pP400-700.jpg
پروژه های مرتبط

در حال حاضر پروژه مرتبط وجود ندارد