مشخصات پروژه
نام پروژه
فروشگاه ارس جامه(تقي زاده)
محل پروژه
باب همايون
موقعیت درب
ورودی
تعداد لنگه درب
تک لنگه
نحوه باز شدن
لولایی
جنس درب
استیل شیشه
جنس چهارچوب
استنلس استیل
عکس اورجینال
B-homa.jpg
B-homa.jpg
پروژه های مرتبط

در حال حاضر پروژه مرتبط وجود ندارد