مشخصات پروژه
نام پروژه
خيابان دکتر لواساني- خیابان حوري –جنب خيابان 14
محل پروژه
فرمانيه
موقعیت درب
ورودی
تعداد لنگه درب
تک لنگه دو لنگه
نحوه باز شدن
لولایی
جنس درب
استیل چوب
جنس چهارچوب
استنلس استیل
عکس اورجینال
f-l (1).jpg
f-l (1).jpg f-l (2).jpg f-l (3).jpg f-l-p400-700.jpg f-l-p700-400.jpg f-l-pn700-400.jpg f-l-pp400-700.jpg
پروژه های مرتبط

در حال حاضر پروژه مرتبط وجود ندارد